Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên cửa hàng: Xe máy Trí Hà

Địa chỉ trụ sở chính: 424 Phạm Thế Hiển P3, Q8, Tp.HCM

Điện thoại: 0906484662

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành cho quý khách hàng.

Đánh giá page